یه بزرگی میگه تو ماه رجب شیطان برای کسی که توبه کنه تو غل و زنجیره ... نمیتونه بهش نفوذ کنه ... حالا یه عده معلوم نیست نمازشون چیه !؟ حضور قلبشون چیه ... ذکرشون چیه ... استغفارشون چیه ! ورد فکر و زبونشون چیه که شیطون نه تنها تو غل  و زنجیر نیست بلکه دست هم میندازه گردنشون با همدیگه میشینن به ...


نماز شب بعضی ها همینه ... خدا قبول کنه ازشون 

منبع : برگی از عمر61.
برچسب ها :